Om Krafta Entreprenad AB

Vi är ett komplett Rivningsföretag som utför alla vanligt förekommande rivningstjänster vid ombyggnader, renoveringar och tillbyggnader. Krafta Entreprenad AB hjälper företag och fastighetsägare i stor-Stockholm Inget jobb är för litet eller stort för oss.

Ordning och reda

Företaget startades år 2010 och vi är idag ett sammansvetsat hantverkslag om 21 anställda, alla med ID06. Vi arbetar enligt BF9K och har utbildningar inom bl.a heta arbeten och tillstånd för sanering. Krafta Entreprenad AB tar kompetensutveckling seriöst och vi satsar resurser på att fortlöpande utbilda vår personal för att hålla oss ajour med teknik, kvalitet och miljökrav.

Kvalitet

Krafta Entreprenad AB har genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation och servicekänsla utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder och via rekommendation.
Vi är medlem i branschorganisationen Sveriges Byggindustrier och Riv & Saneringsentreprenörerna.

Vanligt förekommande Byggtjänster vi utför är

Totalentreprenad & Pålitligt nätverk

Krafta Entreprenad AB har med åren samlat på sig goda kontakter av erfarna och seriösa hantverkare och leverantörer inom alla yrkesgrupper. Vi åtar oss rivningsentreprenader där vi sköter samordning och projektledning av alla hantverksgrupper för att underlätta kommunikation genom hela rivningsprocessen för dig som uppdragsgivare. Goda referenser finns.

Långsiktighet

Vi använder oss av kvalitetsmaterial från de ledande leverantörerna för långsiktiga kundlösningar, och vi ger givetvis garantier på utförda arbeten. Företaget innehar erforderliga entreprenadförsäkringar, har god ekonomi med dubbel A-rating, samt F-Skattsedel.