Asbestsanering Stockholm

Vi hjälper byggnadsföretag och projektbyråer med sanering inom asbest över hela Stockholmsregionen.

KRAFTA har behörighet och utbildning att utföra saneringsarbeten från tillståndsansökan till att projektet är avslutat. Det finns säkerhetsföreskrifter och förbud mot asbest för att förebygga hälsorisker för allvarliga lungsjukdomar bl.a cancer.

Vanligt förekommande isoleringar där asbestfibrer hittas i samband med en asbestinventering är: pannor, behållare, rör och ventilationskanaler. Fram till början av 1970-talet var asbest ett vanligt byggmaterial i många fastigheter, men får inte användas idag.

Övriga material där asbest ofta påträffas är mattlim, isoleringsmaterial, samt fog och kakelfix.

PCB Sanering

PCB består av en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som finns i vissa byggmaterial med skadliga effekter på djur och människor. Sedan 1978 är all nyanvändning av PCB förbjuden men miljöspridningen håller fortsatt i sig.

KRAFTA har utbildning och lång erfarenhet av PCB sanering, och följer branschens riktlinjer, säkerhetskrav och använder rekommenderad utrustning och skydd.

Är du intresserad av mer information inom sanering och inventering av asbest och sanering, kontakta KRAFTA idag hur vi kan hjälpa dig.